Rectangle 132.png

น้องไอซ์

Fashion Portrait

อธิชา ทับทิมศรี หรือน้องไอซ์จะมาเล่าถึงกิจกรรมที่น้องไอซ์ประทับใจซึ่งกิจกรรมดังกล่าวคือ "กิจกรรมค้นหาตัวเอง" ซึ่งน้องได้กิจกรรมร่วมกับพี่เมนเทอร์ เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองสนใจและพัฒนาต่อยอดสำหรับอนาคต นอกจากนั้นน้องไอซ์ยังชื่นชอบการเปิดพื้นที่แบ่งปันข้อมูลร่วมกับเพื่อนและพี่เมนเทอร์ในโครงการ เป็นพื้นที่แห่งการเปิดมุมมองและเรียนรู้สิ่งใหม่สำหรับน้องไอซ์

Fashion Portrait
Mentor
พี่ใบเตย
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works