Rectangle 132.png

น้องเจมส์

Fashion Portrait

โกสินทร์ อัฐนนท์สิน หรือน้องเจมส์ จะมาแบ่งปันเป้าหมาย SMART Goal ที่น้องเจมส์ได้ค้นพบและพัฒนาร่วมกับพี่เมนเทอร์ โดยน้องเจมส์มีความฝันคือการได้ร้องเพลงให้กับคนอื่นฟัง เนื่องจากการร้องเพลงเป็นสิ่งที่น้องเจมส์รัก และน้องเจมส์ยังยกระดับความชอบด้านการร้องเพลง ไปสู่การตั้งเป้าหมายด้านการเรียนต่อในระดับอุดดมศึกษาต่อไป

Fashion Portrait
Mentor
พี่มิ้นท์
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works