Rectangle 132.png

น้องอคิ

Fashion Portrait

อคิราห์ พงภมร หรือน้องอคิ น้องอคิให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องอคิสนใจ ความฝันด้านการเรียนต่อของน้องอคิทำเปรียบเสมือนประตูบานแรกสำหรับเส้นทางในอนาคตของน้องอคิ ทำให้น้องอคิพยายามอย่างหนัก เพื่อพัฒนาและยกระดับผลงานของตัวเองให้มีคุณภาพและสวยงามมากขึ้น ร่วมกับพี่เมนเทอร์

Fashion Portrait
Mentor
พี่มิ้นท์
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works