Rectangle 132.png

น้องอ๊อฟ

Fashion Portrait

ณัฐวุฒิ​ ชายทวีป​ หรือน้องอ๊อฟจะมาเล่าเรื่องกิจกรรมและความประทับใจของน้องๆที่ได้เข้าร่วมโครงการและได้ทำกิจกรรมร่วมกับพี่เมนเทอร์ตลอดทั้งโครงการโดยน้องอ๊อฟเลือกที่จะเล่านหนึ่งในกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะ "การเล่าเรื่อง" น้องอ๊อฟได้เรียนและเข้าใจหลักการและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนนั้นน้องอ๊อฟยังฝากความประทับที่น้องได้รับจากโครงการอีกด้วย

Fashion Portrait
Mentor
พี่วิน
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works