Rectangle 132.png

น้องมิ้น

Fashion Portrait

ฌาริณี ภัทรมาลัยสิริ หรือน้องมิ้นจะมาเล่าความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ที่น้องมิ้นได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับพี่เมนเทอร์

Fashion Portrait
Mentor
พี่น้อยหน่า
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works