Rectangle 132.png

น้องลูกหว้า

Fashion Portrait

ชลดา บริสุทธิ์ หรือน้องแบมได้เสนอกิจกรรมที่น้องลูกหว้าประบัทบในโครงการซึ่งกิจกรรมนั้นคือ กิจกรรม "การค้นหาคุณค่าและความสนใจในตัวเอง" ที่น้องได้ทำร่วมกับเพื่อนและพี่เมนเทอร์ในโครงการ น้องลูกหว้าสามารถนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมไปต่อยอดพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของตัวน้องเอง

Fashion Portrait
Mentor
พี่แบม
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works