Rectangle 132.png

น้องมอส

Fashion Portrait

จักรกฤษณ์ วงศ์มั่น หรือน้องมอสจะมาเล่าความประทับใจและสิ่งที่น้องได้รับจาดโครงการที่น้องมอสได้ทำร่วมกับพี่เมนเทอร์ซึ่งน้องมอสได้บอกว่า "มันคือความแตกต่างที่ผมไม่เคยเจอ" น้องมอสได้ทำกิจกรรมพัฒนาความสามารถและความชอบของตัวเองกับพี่เมนเทอร์ทำให้น้องมอสสนุกและท้าทายทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ

Fashion Portrait
Mentor
พี่เบล
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works