Rectangle 132.png

น้องแตง

Fashion Portrait

กฤษณะ สุขพลอย หรือน้องแตงจะมาเล่าเรื่องการวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของน้องแตงซึ่งก็คือ "การบริหารจัดการเวลา" ซึ่งน้องแตงได้วางแผนแลำพัฒนาตัวเองร่วมกับพี่เมนเทอร์ของตนเอง

Fashion Portrait
Mentor
พี่ชมพู่
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works