ผู้สำเร็จในโครงการ

น้องไนท์

จักรตุพงค์ ศรีบุญเรือง
จักรตุพงค์ ศรีบุญเรือง

น้องแตง

กฤษณะ สุขพลอย
กฤษณะ สุขพลอย

น้องก็อต

ณัฐพร มังกรแก้ว
ณัฐพร มังกรแก้ว

น้องแก้ว

ตะวัน ณ ทอน
ตะวัน ณ ทอน

น้องหอม

ยศสินี กล่อมฤทธิ์
ยศสินี กล่อมฤทธิ์

น้องอ๊อฟ

ณัฐวุฒิ​ ชายทวีป​
ณัฐวุฒิ​ ชายทวีป​

น้องมอส

จักรกฤษณ์ วงศ์มั่น
จักรกฤษณ์ วงศ์มั่น

น้องออย

กฤติพร แสงตา
กฤติพร แสงตา

น้องเบล

กชกร สุขสอาด
กชกร สุขสอาด

น้องมิ้น

ฌาริณี ภัทรมาลัยสิริ
ฌาริณี ภัทรมาลัยสิริ

น้องเจมส์

โกสินทร์ อัฐนนท์สิน
โกสินทร์ อัฐนนท์สิน

น้องเอมี่

บุญฐิสา ตุลละสกุล
บุญฐิสา ตุลละสกุล

น้องแบม

ชรินทร์รัตน์ มะลิซ้อน
ชรินทร์รัตน์ มะลิซ้อน

น้องปาล์ม

ปภังค์กร รีรัตน์
ปภังค์กร รีรัตน์

น้องปราย

อรชนา กุตนันท์
อรชนา กุตนันท์

น้องน็อต

ศุภณัฐ หนูประดิษฐ์
ศุภณัฐ หนูประดิษฐ์

น้องไอซ์

 อธิชา ทับทิมศรี
อธิชา ทับทิมศรี

น้องเจเจ

วัชรพงษ์ หันโพ
วัชรพงษ์ หันโพ

น้องมุตตอฟา

ณัฐวุฒิ มั่นคง
ณัฐวุฒิ มั่นคง

น้องเอก

บวรพล ปีเจริญ
บวรพล ปีเจริญ

น้องอคิ

อคิราห์ พงภมร
อคิราห์ พงภมร

น้องของขวัญ

 ลำธารดาว ฑีฆะจุฑา​โ​ช​ติ
ลำธารดาว ฑีฆะจุฑา​โ​ช​ติ

น้องเตย

ปาลิตา บุสทิพย์
ปาลิตา บุสทิพย์

น้องฟ้า

ฟาตีฮะห์ ดาหาเล็ง
ฟาตีฮะห์ ดาหาเล็ง

น้องเมย์

ภัทราวดี เจษฎาคม
ภัทราวดี เจษฎาคม

น้องกัลป์

ทิพย์อัปสร ละม่อม
ทิพย์อัปสร ละม่อม

น้องเซฟ

พิชญุตม์ มาลัยหอม
พิชญุตม์ มาลัยหอม

น้องทีม

ณัฐพนธ์ วิศิษฐพันธ์
ณัฐพนธ์ วิศิษฐพันธ์

น้องลูกหว้า

ชลดา บริสุทธิ์
ชลดา บริสุทธิ์

น้องโดนัท

เกศรินทร์ ห่านคำวงศ์
เกศรินทร์ ห่านคำวงศ์

น้องสันติ

 จักรพงศ์ พรรณา
จักรพงศ์ พรรณา