film smsc (1) 4.png
SSSN element 7 (1) 7.png
film smsc (1) 5.png

ผลงานของน้องทีม 6

สายสื่อสารและสร้างสรรค์

SSSN element 7 (1) 5.png

ทีม โควิดกับชีวิตวัยรุ่น

Group 186.png

น้องๆ ได้รับโจทย์จากพี่เมษ แห่ง MOVIEDIY

ให้ทำวิดีโอคอนเทนท์หนึ่งชิ้น ด้วยการเล่าเรื่องใกล้ตัวอย่างโควิด น้องๆได้ลองเขียนบท วางแผนร่วมกัน

เรื่องการวางสตอรี่บอร์ด การใส่เพลง การทำให้วิดีโอสนุกมากขึ้นด้วยวิธีการที่พี่เมษ

ได้สอนไว้ในห้องเรียนวันเสาร์ สุดท้ายจึงได้มาเป็นวิดิโอ

โควิดกับชีวิตวัยรุ่น ในแบบของน้องๆ

Group 166.png
SSSN element 8 (2) 2.png
Presentation
SSSN element 5 1.png
SSSN element 8 (3) 2.png
พี่บัดดี้
Group 505.png
Rectangle 190.png
SME yak drink COcoa 1-2.png