banner.png

SATURDAY SCHOOL
STUDENT SUPPORT
PRESENTS

sssn_door.png

ที่มาของโครงการ

เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ได้จัดตั้งโครงการ Student Support ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายค้นหาและพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดทิศทางของตัวเองในการบรรลุถึงเป้าหมายในอนาคต รวมถึงการสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเรียนรู้โดยปราศจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในปีนี้ได้เปิดส่วนขยายต่อเนื่องในชื่อว่า The Navigator เพื่อเน้นในเรื่องของการเปิดโลกอาชีพ และทดลองลงมือทำจริง เพื่อให้น้องๆค้นหาตัวตนในมุมที่ลึกขึ้น

 
Logo_thenavigator (1) 1.png
sssn_goal_deco.png

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการนี้ได้พาน้อง ๆ มัธยมปลาย ไปปลดล็อกตัวตน ค้นหาตัวเอง และผจญภัยในโลกเบื้องหลังอาชีพต่าง ๆ พร้อมลองลงมือทําจริงกับเพื่อน ๆ โดยมีพี่บัดดี้และพี่พาร์ทเนอร์ที่ทำงานในสายอาชีพนั้น ให้คําปรึกษาตลอดเส้นทาง ในครั้งนี้เราเปิดรับ 3 สายอาชีพ คือ สายสื่อสารสร้างสรรค์ สายอาหาร และสายธุรกิจออนไลน์

เราเน้นให้น้องๆได้เตรียมทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในอนาคตของน้องๆ เพื่อให้เห็นว่าศักยภาพที่มีอยู่ในตัวน้องทุกคนสามารถ matching กับโลกการทำงานและการเรียนต่อในอนาคตได้อย่างไร

 

กิจกรรมในโครงการ

รวมพลน้องม.ปลายที่สนใจ 3 สายอาชีพ
อาหาร / สื่อสาร / ธุรกิจออนไลน์

พร้อมจับกลุ่มให้ได้รู้จักกับพี่บัดดี้อาสาที่พร้อม
ให้คำแนะนำตลอดเส้นทางการเรียนรู้

Workshop อุ่นเครื่อง

เตรียมความพร้อมเรื่องการเข้าใจตนเอง

สิ่งที่ทำได้ดี และสิ่งที่พัฒนาต่อได้

เสริมสร้างความมั่นใจในการตั้งคำถาม

Start Navigator
กับกิจกรรม online worksite visit

เยี่ยมชมเบื้องหลังการทำงานของพี่ๆ
ในแต่ละสายอาชีพ

แจกโจทย์ภารกิจ

ให้น้องๆได้ทดลองลงมือปฏิบัติเสมือนทำงาน
ในสายอาชีพที่น้องๆสนใจ

โดยมีพี่ๆที่มาร่วมแจกโจทย์และให้คำแนะนำต่อเนื่อง

cloud.png

การเดินทางของพวกเรา

timeline
timeline

press to zoom
Week1 1
Week1 1

press to zoom
messageImage_1644032540062 1
messageImage_1644032540062 1

press to zoom
timeline
timeline

press to zoom
1/4
activities.png

บรรยากาศกิจกรรม
ในโครงการ

activities_pic.png
 

มารับชมผลงานของน้องๆ
ในโครงการกันเถอะ!

SSSSN (2) 2.png
live_frame.png
Pink Valentine Sale Promotion Instagram Post 1.png

รับชมถ่ายทอดสด

สนับสนุนโครงการโดย

sssn_sponsors.png