Rectangle 78.png

Saturday School Season 10.5

#ProsocialBehavior #CitizenKids #KidsCanDo
#น้องช่วยได้

“ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย
ห้องเรียนที่เด็กจะได้ช่วยเหลือกันและกัน “

ที่มาโครงการ

โครงการ Saturday School Season 10.5 มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
และเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เกื้อกูลชีวิตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความเชื่อว่า

และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ในการรับผิดชอบชีวิตตนเอง โรงเรียน และสังคมรอบข้าง

ที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 

Rectangle 139.png

“ เด็กทุกคนสามารถพัฒนาและจะประสบความสําเร็จได้ 
หากพวกเขาและคนรอบข้างมองเห็นศักยภาพนั้น
และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ”

ขวดยา.png

วัตถุประสงค์

Group 492.png
ช่วยเหลือผู้อื่น

เพื่อส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือผู้อื่น
และต่อยอดสู่การพาน้อง ๆ กลับมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
กับชุมชนของตนเอง

Group 491.png
ต้นแบบอาสา

เพื่อสร้างต้นแบบอาสาของพฤติกรรม
ที่ช่วยเหลือผู้อื่น

Group 490.png
อย่างสร้างสรรค์
แก้ปัญหา

ใช้กระบวนการ DesignThinking คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

แกลเลอรี

Group 442.png
Group 481.png

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
STAR.png
12 4.png
15 4 (1).png
16 870119228.png
12 4.png
12 4.png
Group 157.png

โรงเรียน
6

15 4 (1).png
Group 452.png

นักเรียน
44

TIMELINE

Group 159.png

โปรเจค
6

12 4.png
 
 
timeline box.png
ก้อนเมฆ.png

FEEDBACK

โครงการนี้คงจะประสบความสำเร็จไม่ได้หากไม่มีเหล่าอาสาที่มุ่งมั่น และน้อง ๆ ที่ให้ความร่วมมือตลอดโครงการ  มาฟังความคิดเห็นของพวกเขากัน !
Group 493.png
16 870119228.png
12 4.png
14 1.png
กล่องข้อความเหลือง.png
ประตู10.5 (1).png
12(1) 2.png
พ่อมด.png

พร้อมแล้ว! ข้ามประตูมิติ
ไปชมผลงานน้อง ๆ 
กันเถอะ !!

OUR SPONSOR

6 3.png
ssi_sponsor_logo.png
6 2.png