12 2.png
SSSN element 7 (1) 7.png
film smsc (1) 5.png

ผลงานของน้องทีม 3

โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)

Ellipse 36.png

การลดการสูบบุหรี่ในชุมชนมีหลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีการที่ทีมของเราหยิบยกมานำเสนอ ได้แก่ การให้ใครซักคนมาเป็นแรงบันดาลใจในการเลิกสูบบุหรี่ผ่านการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่จริง มารับชมกันเลยว่า ใครซักคนคนนั้นคือใครและจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สูบบุหรี่ได้อย่างไร

12 3.png
SSSN element 7 (1) 5.png
film smsc (1) 4.png
Pink Valentine Sale Promotion Instagram Post (1) 1.png
SSSN element 7 (1) 6.png
12 4.png
Group 505.png
Group 494.png

สนใจสานต่อโปรเจคของน้อง ๆ 
ติดต่อได้ที่
มูลนิธิ Saturday School :)

Rectangle 190.png
Presentation
SSSN element 5 1.png
SSSN element 7 (1) 8.png