12 2.png
SSSN element 7 (1) 7.png
film smsc (1) 5.png

ผลงานของน้องทีม 2

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

Ellipse 36.png

การกลั่นแกล้งหรือการบูลลี่ เป็นปัญหาที่ใกล้ตัว เกิดขึ้นได้ง่ายกับทุกคน โดยเฉพาะน้องๆวัยเรียน ซึ่งหลายครั้งอาจจะถูกมองข้าม จนนำไปปัญหาด้านอื่นที่รุนแรง ดังนั้น โรงเรียนเราจึงขอนำเสนอผลงานเพื่อเป็นสื่อให้ตนเอง และสังคมเริ่มตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหานี้ เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขและรับมือต่อไป

12 3.png
SSSN element 7 (1) 5.png
film smsc (1) 4.png
Pink Valentine Sale Promotion Instagram Post (1) 1.png
SSSN element 7 (1) 6.png
12 4.png
Group 505.png
Group 494.png

สนใจสานต่อโปรเจคของน้อง ๆ 
ติดต่อได้ที่
มูลนิธิ Saturday School :)

Rectangle 190.png
Presentation
SSSN element 5 1.png
SSSN element 7 (1) 8.png