25067-donate.gif
Ellipse 16.png

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยปลุกพลังวิเศษ
ให้กับน้องๆนักเรียนและ
รับ
ตั๋วรถไฟชานชาลา 9     
เพื่อเดินทางไปด้วยกันกับน้องๆเลย

เราจะสร้างพื้นที่แสนวิเศษที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคม
ได้มาปลุกพลังวิเศษของตนเอง ซึ่งเราได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษาไทยผ่านโครงการต่างๆตลอด 7 ปี

มาเดินทางในดินแดงแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบไปกับพวกเรากันเถอะ

3/4

SS edit 1.png

ขั้นตอนเข้าร่วม “บริจาครับตั๋วรถไฟ”

บริจาคง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอน
Ellipse 14.png
Group (4).png
Group 462.png
บริจาค
Arrow 4.png
Ellipse 14.png
Group (2).png
Group 461.png
กรอก
Arrow 4.png
Ellipse 14.png
Group (3).png
Group 485.png
รับตั๋ว

กรอกเพื่อยืนยันการบริจาค และรับ "ตั๋วรถไฟ"

Vector (1).png
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทร
ที่อยู่
Rectangle 99.png
อัพโหลด
แนบสลิป
รูปแบบตั๋วรถไฟ
ตั๋วชานชาลา.jpg

กรุณาตรวจสอบข้อมูลใหม่